Osma po redu Roaming Antropology konferencija predstavlja projekt studenata etnologije i antropologije okupljenih u udruzi Kluba studenata etnologije i kulturne antropologije te studenata pedagogije iz Zagreba, sa željom da se revitalizira Roaming Anthropology platforma.

Roaming Anthropology nastala je 2001. godine kao platforma studenata etnologije i antropologije sa sveučilišta sa tradicijom ovih znanstvenih disciplina iz zemalja bivše Jugoslavije. Platforma je promovirala međunarodnu suradnju studenata i mladih istraživača etnologije i antropologije u konstruktivnoj raspravi i uspostavljanja daljnjih platformi za međunarodnu suradnju studenata iz različitih zemalja. Ove godine želimo proširiti međunarodni opseg Roaming Anthropology konferencije ali i njezin interdisciplinarni opseg, stoga se konferencija izvodi u vidu etnološke/antropološke sekcije i pedagoške sekcije, no pozivamo i studente i mlade istraživače iz drugih područja društvenih i humanističkih znanosti.

Kontekst suvremenih studija, smjene generacija te prekarne svakodnevice studentskih udruženja neki su od razloga zašto su Roaming Anthropology konferencije i platforma općenito imale povremene (eufemizirano) “pauze”, posljednja od 2013. godine kada je konferencija prvi put organizirana u Zagrebu. Stoga, cilj ove konferencije nije samo oblikovanje konferencije kao arene za akademsku raspravu i unaprjeđenje. Cilj je ove konferencije djelovati na revitalizaciji Roaming Anthropology mreže, odnosno raspraviti samu platformu u kontekstu nastajućih novih platformi i mreža studenata i mladih istraživača.

Ovom konferencijom želimo otvoriti prostor za interpretiranje koncepata, mobilnosti i multilokalnosti, za narative, prakse i aktere baštine i suvremenosti u društvima i društvenih procesa. Želja nam je otvoriti i prostor za etičnu i društveno odgovornu raspravu i istraživanja o brojnim problemima u suvremenim društvima.

Pozivajući se na dijeljena iskustva života u posttranzicijskim/postsocijalističkim/postjugoslavenskim društvima i na ishodište Roaming Anthropology, u osnovu konferencije smještamo pitanje baštine socijalističke Jugoslavije i njezine suvremenosti i suvremenog statusa, pristupajući Jugoslaviji kao prostornom, vremenskom, ekonomskom i kulturnom markeru. Promatramo je kao marker iskustava u životima i svakodnevicama nekada i danas.

Advertisements